Sen

Sen potrzebny jest każdemu człowiekowi. Czasami jednak zdarza się, że nawet noc nie przynosi ukojenia i odpoczynku, a wręcz przeciwnie – wiąże się z jeszcze większym zmęczeniem. Przyczyną tego może być bezdech senny. Warto poznać objawy dolegliwości , aby sprawdzić czy dotyczy nas niniejsza choroba i w razie potrzeby jak najszybciej rozpocząć leczenie bezdechu sennego.


Bezdech senny przede wszystkim wiąże się z przerwami w oddychaniu. To najpoważniejszy symptom, który może prowadzić do przykrych konsekwencji zdrowotnych. Poza niewystarczającym przepływem powietrza przez płuca, chory może chrapać, zaś w trakcie dnia odczuwać zmęczenie i mieć kłopoty z koncentracją. Takie dolegliwości często wiążą się z pogorszeniem skuteczności w pracy, a nawet mogą prowadzić do niebezpiecznych wypadków. Każdego, kogo dotyczą wskazane objawy, powinno zainteresować bliższe zapoznanie się z tematem i związane z tym leczenie chrapania.

05.02.2014. 10:34

Badania kontrolne dla pracowników

Każdy pracodawca powinien dbać o swoich pracowników. Do jego obowiązków należą m.in. działania związane z ochroną zdrowia zatrudnionych osób, w tym badania kontrolne. Wedle ściśle określonych norm prawnych, pracownik, który z powodu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż ustawowo zaznaczony czas, musi je wykonać. Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat badań kontrolnych?

Ich celem jest stwierdzenie czy osoba poddana badaniom może w dalszym ciągu pełnić powierzone jej zadania. Może się okazać, że z przyczyny poniesionego uszczerbku na zdrowiu, będzie to niemożliwe. Na koniec trzeba zaznaczyć, że wszelkie koszty związane z przeprowadzanymi badaniami pokrywa pracodawca. To przydatna informacja, o której powinien wiedzieć każdy zatrudniony.

10.01.2014. 17:17

Nos - Zmieniamy jego kształt

Nowoczesne możliwości chirurgii plastycznej pozwalają na bardzo skuteczną korekcję wszelkiego typu wad nosa. Jednocześnie korekta nosa dotyczy wykonywania zarówno poprawy budowy zewnętrznych a także wewnętrznych części nosa. Realizowanie wewnętrznych korekt nosa najczęściej wynika ze wskazań medycznych, gdzie do najbardziej popularnych zabiegów można zaliczyć te, które pozwalają na wyrównanie przegrody nosowej .

Czytaj dalej 04.08.2013. 12:45