Badania kontrolne dla pracowników

Każdy pracodawca powinien dbać o swoich pracowników. Do jego obowiązków należą m.in. działania związane z ochroną zdrowia zatrudnionych osób, w tym badania kontrolne. Wedle ściśle określonych norm prawnych, pracownik, który z powodu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż ustawowo zaznaczony czas, musi je wykonać. Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat badań kontrolnych?

Ich celem jest stwierdzenie czy osoba poddana badaniom może w dalszym ciągu pełnić powierzone jej zadania. Może się okazać, że z przyczyny poniesionego uszczerbku na zdrowiu, będzie to niemożliwe. Na koniec trzeba zaznaczyć, że wszelkie koszty związane z przeprowadzanymi badaniami pokrywa pracodawca. To przydatna informacja, o której powinien wiedzieć każdy zatrudniony.

10.01.2014. 17:17